ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਡੇਅਰ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲੲੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਓ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ De-worming & Vaccination ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਪੇਜ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆੲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੲੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*